Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić
jej położenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – inspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21
e-mail: gp@dmosin.pl

Opłaty

brak

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2018r., poz. 1945)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1745
19 lipca 2019 09:25 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lipca 2019 09:25 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2018 13:11 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.