Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłaty

brak

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić
jej położenie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1423
30 maja 2017 13:29 Marcin Mróz - Aktualizacja danych sprawy.
04 marca 2016 13:16 Anna Kantorska - Aktualizacja danych sprawy.
18 lutego 2011 11:35 Anna Kantorska - Aktualizacja danych sprawy.