Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie informacje i niezbędne wnioski dostępne są pod adresem:

- Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd

- Urzędowy Formularz Wniosku o rejestrację spółek jawnych - http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

- Informacja o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania - http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/

- Właściwość miejscowa sądów rejestrowych - http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/

Miejsce złożenia dokumentów

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

ul. Pomorska 37

90-928 Łodź

tel. 42 - 664 62 00

Podstawa prawna

Art 2 ust 2 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2016 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 961
07 listopada 2016 12:23 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
07 listopada 2016 12:22 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
07 listopada 2016 12:17 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.