Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2017 rok zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)