Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/247/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dmosin .

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 1.10.2018 r. poz. 4943

Uchwała Nr XLI/325/2010 Rady Gminy Dmosin w sprawie zmiany statutu Gminy Dmosin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego Nr176, poz. 1436z dnia 16.06.2010r

Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 lutego 2003 r.

Na podstawie art. 169 ust. 4 stawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 78, poz. 483 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm 2002r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984/ Rada Gminy Dmosin uchwala STATUT GMINY DMOSIN Rozdział I....