Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Dmosin z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2020 roku oraz na podstawie z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Ogłoszenie Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Zgodnie z dyspozycją art. 5a us

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, ogłoszonym przez Wójta Gminy Dmosin

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XIII/70/15 z dnia 19 listopada 2015 r. podajemy do publicznej wiadomości informację...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Na podstawie z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777 ) w związku z uchwałą Rady Gminy DmosinNr XIII/70/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

W związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...

Ogłoszenie o konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, ogłoszonym przez Wójta Gminy Dmosin

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. ) oraz na podstawie uchwały...