archiwa, rejestry, ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W Urzędzie Gminy Dmosin prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje

W Urzędzie Gminy Dmosin prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje: (dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r....