Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja dot. udostępniania spisu wyborców

  1. Spis wyborców jest udostępniony w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 10 do dnia 19 maja 2014 r. w godz. 8:00 - 16:00.
  2. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreslenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców

 

                                                                                                           Kierownik USC

                                                                                                                                            Krystyna KoteckaRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2014 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1121
09 maja 2014 15:21 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2014 15:20 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2014 15:04 (Anna Kantorska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)