Obowiązki informacyjne gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków - Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016)...

Skargi i wnioski

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia skierowanej do Gminy Dmosin skargi lub wniosku. posiada Pani/Pan...

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. posiada Pani/Pan...

Petycje

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu składania i rozpatrywania petycji. Dane w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 3 w ustawie...

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do...

Korespondencja

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych...