Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XLIV/251/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy...

Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w Gminie Dmosin

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r. ( do godz. 16.00 ) trwał nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w Gminie Dmosin. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok

na podstawie zarządzenia Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2019 roku oraz na podstawie z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok

zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2018 roku oraz na podstawie z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXIII/124/16 z dnia 2 grudnia 2016 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych...