A1 PETYCJA dotycząca nadużywania alkoholu i środków odurzających-młodzież

Wymagane dokumenty

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

Adam Szulc – Prezes Zarządu, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Miejsce złożenia dokumentów

Email: poczta Urzędu Gminy Dmosin

Tytuł: Inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom - Zmieniajmy Gminy na Lepsze ! <przeciwdzialanie-\patologiom@samorzad.pl>
Sent: Monday, September 23, 2019 7:41 PM
To: adresat.urzad@samorzad.pl
Cc: dwnik@nik.gov.pl
Subject: Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

2019-10-24

Podstawa prawna

Ustawa o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

Inne informacje

Przedmiot petycji:

Wnioskodawca: Adam Szulc – Prezes Zarządu, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa wnosi aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja opracowała program (harmonogram) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.

Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc  pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

 

Zasięgane opinie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dmosin


Informacja o sposobie załatwiania petycji:

Gmina Dmosin poprzez działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach posiadanych możliwości wspiera oraz prowadzi szereg zadań w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i środków odurzających wśród dzieci i młodzieży. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dmosin prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy, finansowane są wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, dofinansowane są zajęcia sportowe, prezentacje, pogadanki. Wspomagane są działania instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i środków odurzających wśród dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach posiadanych możliwości rozważy w przyszłości możliwość wprowadzenia innych narzędzi w tym informatycznych w ramach posiadanych kompetencji oraz środków finansowych i technicznych.


W załaczeniu skan petycji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 140
23 października 2019 00:56 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja danych sprawy.
23 października 2019 00:51 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika.
23 października 2019 00:50 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja danych sprawy.