Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w wynajem w trybie przetargu ograniczonego

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokali użytkowych położonych w Nagawkach 16 przeznaczonych do oddania w najem na...