Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych położonych w Nagawkach 16 przeznaczonych do oddania w najem

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782, z późn. zm.) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokali uży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Dmosinie Drugim przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

W Ó J T G M I N Y D M O S I N na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015., poz. 782 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Dmosinie Drugim, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,...