Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert w Przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

                                                                                                     Dmosin, dn. 16.12.2019r.

 

Z.P. 271.8.PN.1.2019

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje
z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych
i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 372 772,41  zł (brutto)

W tym:

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

– 271 009,00 zł (brutto)

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.– 67 791,45.zł (brutto)

 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta dla części 1 i jedna oferta dla części 2

 

 

Część 1 : Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18. Biuro Firmy: 93-176 Łódź, ul. Suwalska 25/27 lok.21

Cena brutto oferty: 271 008,36 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 adopcje.

Termin wykonania zamówienia: od.01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Część 2: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Cena brutto oferty: 67 791,45 zł

Czas odłapania zwierzęcia: - do 5 godzin

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału- minimum 1 adopcja

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Wójt Gminy
/-/ Danuta Supera

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 150
16 grudnia 2019 14:42 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 14:40 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 14:40 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)