Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa oleju lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 04.10.2018r. Z.P.271.6.PN.4 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Informacja z sesji otwarcia ofert w w przetargu nieograniczonym pn."Dosttawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dl aGminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin".

Dmosin, dn.26.09.2018 r. Z.P. 271.6.PN.1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579...

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin

Ogłoszenie nr 618429-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.:„Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej”

Dmosin, dn. 21.08. 2018r. Z.P.271.5.PN.2.2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej” Zamawiający...

Informacja z sesji otwarcia ofert w posępowaniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na teresnie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018-2019w dniach nauki szkolnej

Dmosin, dn.14.08.2018r. Z.P. 271.5.PN. 1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej” Gmina Dmosin na podstawie art. 86...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmsoin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej

Ogłoszenie nr 599834-N-2018 z dnia 2018-08-06 r. Gmina Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użytecznosci publicznej w Gminie Dmosin"

Dmosin, dn. 06.08.2018r. Z.P.271.4.PN. 5 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin ” Zamawiający – Gmina Dmosin na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych...

Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Dmosin, dn. 19.07.2018r Z.P. 271.4.PN. 3.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin : Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Ogłoszenie nr 574972-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Dmosin: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn. 07.06.2018r. Z.P.271.2.PN. 3 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz....