Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016 (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie drzew w ilości 8 sztuk i sprzedaż pozyskanego drewna

Zaproszenie do składania ofert: na usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola i sprzedaż pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Borki 1. Ogłaszający zapytanie ofertowe: Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin NIP 833-10-14-738 2. Przedmiotem zapytania oferto