Obsługa Systemu Informatycznego

Marcin Mróz - informatyk
Do zadań Informatyka należy:

W zakresie informatyki:

1) administrowanie systemem informatycznym Urzędu,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu
komputerowego i oprogramowania,
3) pomoc, doradztwo i szkolenie pracowników w zakresie podstaw obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych
w systemie informatycznym,
4) naprawy sprzętu i programów komputerowych, usuwanie usterek, czyszczenie komputerów,
5) przestrzeganie i sprawdzanie licencji na programy,
6) obsługa sieci komputerowej, jej konfiguracja, rozbudowa, budowa, testowanie utrzymanie,
7) administrowanie sieciowe systemem operacyjnym oraz administrowanie bazami danych, serwerami plików,
8) nadzór i konserwacja wewnętrznego systemu sieciowego,
9) diagnostyka usterek poszczególnych stanowisk komputerowych,
10) zaopatrzenie Urzędu w sprzęt informatyczny, programowy, materiały eksploatacyjne do tego sprzętu,
11) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych,
12) sporządzanie planów i przedkładanie ich do zatwierdzenia w zakresie rozwoju informatyki w Urzędzie, budżetu w zakresie dotyczącym informatyzacji Urzędu, informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
13) współpraca z osobą prowadzącą Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu przy prowadzeniu oraz aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej,
14)realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie systemów informatycznych i danych zapisanych na nośnikach informatycznych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych w tej sprawie,
15) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
16) wdrażanie systemów informatycznych,
17) współpraca z koordynatorem do spraw ochrony danych osobowych
18) przestrzeganie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Dmosin.

W zakresie prowadzenia strony internetowej Gminy:
1) budowa i aktualizacja strony internetowej www oraz kontakt z operatorem świadczącym odpłatnie usługi na rzecz Urzędu w zakresie i na zasadach określonych w umowie o korzystanie z usług, a w szczególności:
a) wprowadzanie, zarządzanie i aktualizowanie danych w Systemie mających stanowić treść portalu internetowego
b) we współpracy z pracownikami Urzędu podejmowanie decyzji i działań mających wpływ na miejsce zamieszczenia danych w strukturze Systemu, status danych, sposób ich graficznego przedstawienia (kolorystyka, ułożenie, rodzaj informacji), kasowanie danych, aktualizowanie danych, typ danych (np. tekst, zdjęcie, załącznik, tabela, link), modyfikowanie menu tematycznego,
c) podejmowanie wszelkich środków ostrożności, aby prawidłowo wprowadzić i bezpiecznie przechowywać aktualne identyfikatory, hasła oraz inne parametry dostępu do Systemu, chroniąc te dane przed zgubieniem, ujawnieniem, modyfikacją oraz nieautoryzowanym użyciem,
d)niepodejmowanie działań mających na celu odczytanie identyfikatora lub haseł zabezpieczających innych abonentów w Systemie lub w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
e) niepodejmowanie z wykorzystaniem serwerów internetowych działań na szkodę operatora lub innych użytkowników sieci internetowej oraz wszelkich działań niezgodnych z polskim prawem.

Stanowiska

Informatyk

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 4300
29 marca 2016 13:23 (Marcin Mróz) - Zmiana danych jednostki.
25 marca 2016 12:36 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
25 marca 2016 12:23 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.