Zagospodarowanie przestrzenne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dmosin

Prognoza Środowiskowa Studium część A Studium część B

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Informujemy, że na stronie: http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_dmosin można sprawdzić przeznaczenie poszczególnych działek na terenie Gminy