Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dmosin

Prognoza Środowiskowa Studium część A Studium część B

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Informujemy, że na stronie: http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_dmosin można sprawdzić przeznaczenie poszczególnych działek na terenie Gminy

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dmosin

Uchwała Nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin. Link do planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin

Dmosin, dnia 13 lipca 2006r. Wójt Gminy Dmosin OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy...