Zagospodarowanie przestrzenne (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin

Dmosin, dnia 13 lipca 2006r. Wójt Gminy Dmosin OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy...