Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla spółek wodnych

Wójt Gminy Dmosin informuje, że spółki wodne oraz inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych w ustawie Prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami mogą ubiegać się o uzyskanie...