Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Dmosin, dn. 7 grudnia 2017r.

Z.P. 271.7.PN.13.1.2017

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 200 000,00 zł (brutto)

(słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100)

W tym:

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

– 182 000,00 zł (brutto)

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

– 18 000,00 zł (brutto)

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty w tym:

 

Część 1 : Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Cena brutto oferty: 195 742,20 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –minimum 5 adopcji

Termin wykonania zamówienia: od.01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

2) ŻWIR-MAX FIRMA Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany

ul. Pogodna 37, 95-100 Zgierz

Cena brutto oferty: 229 997,09 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –minimum 5 adopcji

Termin wykonania zamówienia: od.01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO”

Zamiennie, ul. Leśna 23

05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena brutto oferty: 205 529,31 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –minimum 5 adopcji

Termin wykonania zamówienia: od.01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

4) Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza

95-100 Zgierz

Cena brutto oferty: 278 495,00 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –minimum 5 adopcji

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

 

Część 2: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Cena brutto oferty: 21 217,50 zł

Czas odłapania zwierzęcia: - do 5 godzin

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału- minimum 1 adopcja

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

2) ŻWIR-MAX FIRMA Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany

ul. Pogodna 37, 95-100 Zgierz

Cena brutto oferty: 22 127,70 zł

Czas odłapania zwierzęcia: - do 5 godzin

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału- minimum 1 adopcja

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

4) Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza

95-100 Zgierz

Cena brutto oferty: 1 670,00 zł

Czas odłapania zwierzęcia: - do 5 godzin

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału- minimum 1 adopcja

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 237
07 grudnia 2017 11:31 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [inf_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 11:30 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)