Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

 

Z.P. 271.3.PN. 4.2018


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin :

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Dmosin
   Danuta Supera

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2018r
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 205
30 maja 2018 14:06 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 14:04 Alicja Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)