Przetargi

UNIWAZNIENIE postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej Gózd-Dmosin Nr 120053E"

 

Dmosin, dn. 03.12.2019r.

Z.P.271.7.PN.1.2019

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia  „Przebudowa drogi 

                 gminnej Gózd - Dmosin Nr 120053E”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm..) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gózd - Dmosin Nr 120053E” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm..) ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

z up. Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastepca Wójta

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 119
03 grudnia 2019 09:56 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 09:55 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)