Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30.000 EURO - WYKONANIE BADANIA WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH I ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości s