Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie "KOŁACINEK i KOŁACINEK II" dla Terenu połozonego w miejscowości Kołacinek , gmina Dmosin.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9,

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Likwidacja wyrobów zawierajacych azbest w Gminie Dmosin w 2016r."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Ogłoszenie o zamóweniu do 30.000 euro - Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy OSP w Lubowidzy

W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dmosin w dniu 2 czerwca 2016r. postępowania o udzielenie zamówienia na: Wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy OSP w Lubowidzy którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej fałdowej bez zrywania ...

Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 euro - Opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 Euro „Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń drukujących oraz druków”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin gmina Dmosin.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO