Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony "Modernizacja oddziałów prezdszkolnych w Gminie Dmosin- roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie...

Przetarg nieorganiczony pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - Roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw,...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Syberia - KOłacin w miejscowości Kołacin"

Dmosin, dn. 28.07.2014r. Z.P.271.6.PN. 3– .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Syberia – Kołacin w miejscowości Kołacin ” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie DMosin"

Dmosin, dn. 23.07.2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFRTY Z.P.271.5.PN. 3-. 2014 Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn..: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013...

Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi gminnej Syberia - Kołacin w miejscowości Kołacin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Syberia - Kołacin w miejscowości Kołacin Numer ogłoszenia: 230328 - 2014;...

Przetarg nieograniczony "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin Numer ogłoszenia: 229716 - 2014; data zamieszczenia...

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu przetargowym pn.: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r.

Dmosin, dn. 23 czerwca 2014r. Z.P. 271.4.PN. 1 - .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówieniapod nazwą "Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn. 12.06.2014r. Z.P.271.3.PN. 2 .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą „Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy ” Zamawiający na podstawie art....

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap I - Osiny, ul. Fabryczna i Sikorskiego

Dmosin, dn. 03.06.2014r. Z.P.271.2.PN. 3 .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap I – Osiny, ul. Fabryczna i Sikorskiego” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. Numer...