Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony "Modernizacja oddziałów prezdszkolnych w Gminie Dmosin- roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie...

Przetarg nieorganiczony pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - Roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw,...

Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi gminnej Syberia - Kołacin w miejscowości Kołacin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Syberia - Kołacin w miejscowości Kołacin Numer ogłoszenia: 230328 - 2014;...

Przetarg nieograniczony "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin Numer ogłoszenia: 229716 - 2014; data zamieszczenia...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówieniapod nazwą "Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn. 12.06.2014r. Z.P.271.3.PN. 2 .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą „Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtująceg

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. Numer...