Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamóweiniu do 30 000 EURO - sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w ilości 85 ton.

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w...

Ogłoszenie o zamóweiniu do 30 000 EURO - usługi polegającej na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2018r.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Informacja o ponownym wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznegi na realizcje zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

Dmosin, dn. 09.08.2018r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” Informacja o ponownym wyborze wykonawcy Zamawiający – Gmina Dmosin...

Informacja o wyborze oferty na realzicje zamówienia pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

Dmosin, dn. 26.07.2018r. Informacja o wyniku postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” Zamawiający – Gmina Dmosin informuje, że...

Projekt na rozebranie i budowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 121057E Dmosin Drugi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 5 uchwałami podjętymi w 2018 roku przez Radę Gminy Dmosin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa placów zabaw"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30.000 EURO - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Teresin”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...