Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYKAZIE LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokali użytkowych, położonych w Nagaw