Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego położonowego w Kołacinie 14B z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bankowego

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokalu użytkowego położonego w Kołacinie 14B przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat w...

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin wykazów lokali użytkowych położonych w Kołacinie 14 B przeznaczonych do oddania w najem

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin zostały wywieszone: 1) wykaz lokali użytkowych położonych w Kołacinie 14B przeznaczonych do oddania w najem...