Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r.

 

Z.P. 271.12.PN. 1.2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” 

 

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

1 750 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: jeden milion siedemset pięćdziesiąt zł 00/100 )

W postepowaniu wpłynęły 2 oferty

1.      Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy

„MELBUD” Andrzej Zieliński

Sierakowice Prawe 52 a

96-100 Skierniewice

Cena brutto 2 532 416,25 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

2.      Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych

„TOMPEX” Tomasz Strumian

ul. Małczewska 101

95-060 Brzeziny

Cena brutto 2 091 000,00 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 243
29 listopada 2017 11:50 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [inf_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 11:49 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)