Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin. II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin. III....

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez...

Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez...

Ogłoszenie. Zapraszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w...

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXXI/178/17 z dnia 28 listopada 2017 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń zg. z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jak i na podst. art. 5...