Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXXI/178/17 z dnia 28 listopada 2017 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń zg. z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jak i na podst. art. 5...

Ogłoszenie. Konsultacje opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr...