Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin na rok szkolny 2019/2020

Spełniając obowiązek wynikający z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2018.996 t.j.) podajemy się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Dmosin

Procedura rozpoczęcia udziału społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GP.6220.2.2015 ( tuczarnia w Nadolnej Kolonii).