Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłapywanie oraz zapewnienie opiekibezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl

Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

WÓJT GMINY DMOSIN ogłasza przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Przedmiot przetargu: Lokale użytkowe położone w Nagawkach 16, wyp

Ogłoszenie o przetargu pn.:"Dożywotnie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 25 września 2015r.