Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonymna wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i opdejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Dmosin, dn. 20 grudnia 2016r. Z.P. 271.7.PN. 3.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie,...

Informacja z otwarcia oferty z art. 86ust. 5 ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wczesniejszch i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierzat oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) -przekazuje poprzez zamiesczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach...

Ogłoszenie o zamówieniu:Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzacych do adopcji hotelowanych zwierzątr orazwyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dmosin.pl Ogłoszenie nr 358082 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Dmosin: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin"

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: w sprawie: wykonania okresowych (rocznych) przeglądów...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 01 września 2016r. Z.P. 271..4.PN. 5- .2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dowozenie i odwozenie do Zespołu Szkół Samorzadowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017 w dniach nauki szkolnej.

Dmosin, dn. 24.08.2016r. Z.P.271.6.PN.1.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, ...

Informacja o Wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki

Dmosin, dn. 19.08.2016r. Z.P.271.3.PN. 5-.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki" Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz....

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 18 lipca 2016r. Z.P. 271.5.PN. 1 - 1.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015...

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w...

Ogłoszenie ozamówieniu pn.: "Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin Numer ogłoszenia: 122887 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 ...