Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 22 grudnia 2017r. Z.P. 271.13.PN.5.2017. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie,...

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosiPierwszy, DmosinDrugi, Dmosin - ETAP III'

Gmina Dmosin na podstawie art 86 ust.5 ustawy Prawo zamóweń publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź zm..) przekazuje poprez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn." "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosinPirwszy, Dmosin Drugi, Dmosin...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Dmosin, dn. 7 grudnia 2017r. Z.P. 271.7.PN.13.1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z...

Informacja o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 1 grudnia 2017 roku Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA O...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 624733-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P.271.12. PN.2.2017 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Zamawiający informuje, że na podstawie art....

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P.271.10.PN.4.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – część 1 przedmiotu zamówienia „Modernizacja drogi gminnej Michałów - Teresin” Zamawiający na podstawie art....

Informacja z sesji otwarcia ofert - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P. 271.12.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 622326-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Gmina Dmosin: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE...

Informacja z otwacia ofert: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 15 listopada 2017 roku Znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ...