Prawo miejscowe (2003)

Wybierz rok

Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 lutego 2003 r.

Na podstawie art. 169 ust. 4 stawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 78, poz. 483 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm 2002r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984/ Rada Gminy Dmosin uchwala STATUT GMINY DMOSIN Rozdział I....