Prawo miejscowe (2017)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXI/187/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2017r.

UCHWAŁA Nr XXX/173/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 6 października 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2017r. poz. 4444

UCHWAŁA NR XXVIII/157/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2017r. poz. 3487