Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r.w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 79 z dnia 9.01.2013r.

Uchwała Nr XVII/130/12 Rady Gminy Dmosinz dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r.poz. 3983 z dnia 4.12.2012r