Prawo miejscowe (2015)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIII/66/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015r. poz. 4551

UCHWAŁA Nr XIII/65/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015r. poz. 4550