Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr X/76/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r. poz. 127 z dnia 9.01.2012r.

Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz. 3735 z dnia 12.12.2011r.

Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz.3732 z dnia 12.12.2011r.

Uchwała IX/64/ 2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz.3731 z dnia 12.12.2011r