Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/246/ 14 Rady Gminy Dmosin z dnia 3 czerwca 2014r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łodzkiego z 2014r. poz. 2529 z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2014r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2014r. poz. 1107 z dnia 04.03.2014r.