Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl

Przetarg nieograniczony "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r. - 30.06.2014r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 Numer...

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r...

Ogłoszenie o zamówieniu o świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...