Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieorganiczonym pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin".

Dmosin, dn. 23.10.2015r. Z.P. 271..4.PN. 3 .2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin Numer ogłoszenia w BZP: 258174 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 01.10.2015 ...

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 25 września 2015r. Z.P. 271..3.PN. 6- 2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Wójt Gminy Dmosin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowostawach Dolnych

Wójt Gminy Dmosin ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowostawach Dolnych 1) Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 454/2 o powierzchni 0,1147 ha, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Brzezinach księgę wieczystą KW Nr LD1B/00022814/2 Cena...

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin Numer ogłoszenia w BZP: 226960 - 2015; data zamieszczenia:...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki

Dmosin, dn. 18.08.2015r. Z.P.271.2.PN. 3.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki" Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki Numer ogłoszenia w BZP: 170160 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE...

Informacja o wyborze oferty w postępowniu przetargowym pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Dmosin, dn. 18 czerwca 2015r.r. Z.P. 271.1.PN. 1 - 1.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Przetarg nieograniczony "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015r do 31.12.2015r Numer ogłoszenia: 137094 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015 OGŁOSZENIE...