Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r...

Ogłoszenie o zamówieniu o świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Informacja o wyborze oferty w preztragu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR - ETAP IIIA"

Dmosin, dn. 14 listopada.2014r. Z.P.271.11.PN. 5 .2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR – ETAP IIIA” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane- Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek"

Dmosin, dn. 21.10.2014r. Z.P.271.10.PN. 2 . 2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn..: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin roboty budowlane – Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy...

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR - ETAP III A

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR - ETAP III A Numer ogłoszenia:...

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w Kołacinie 15 D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych

Dmosin, dnia 30 września 2014r.. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w Kołacinie 15 D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat w trybie przetargu...

Informacja o wyborze oferty - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

Dmosin, dn. 22 września 2014r. Z.P. 271.9.1.2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

Przetarg nieograniczony - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl ------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie...

Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 15D

WÓJT GMINY DMOSIN ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego w Kołacinie 15D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych 1.Przedmiot przetargu Lokal użytkowy o powierzchni 16 m2, położony w Kołacinie 15D (budynek OSP w Kołacinie) składający się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalację wodno –...

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych...