Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XL / 318 / 10 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Dmosinie Drugim.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 136, poz. 1095 z dnia 12.05. 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 RADY GMINY DMOSIN z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2010 rok.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 108, poz. 855 z dnia19.04. 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 53, poz. 424 z dnia 23.02. 2010r.

Uchwała Nr XXXVI / 290 / 09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łodzkiego Nr 387, poz. 3422 z dnia 17.12. 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/289/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 387, poz. 3421 z dnia 17.12. 20009r.

Uchwała Nr XXXV / 287 / 09 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 września 2009 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Dmosin .

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 316 , poz. 2652 z dnia24.10. 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXIII /277/09 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2009r. r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Dmosin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 247, poz. 2235 z dnia 25.08. 2009r.