Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz.3732 z dnia 12.12.2011r.

Uchwała IX/64/ 2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz.3731 z dnia 12.12.2011r

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 362,poz.3730 z dnia 12.12.2011r

Uchwala Nr/32/11 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/11 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę gminną.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 151, poz.1420 z dnia 25.05.2011r

Uchwała Nr V/30/11Rady Gminy Dmosin z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Dmosin na 2011 rok.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 151,poz.1419 z dnia 25.05.2011 r

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2011r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 150,poz.1411 z dnia 24.05.2011r