Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r. poz. 3980 z dnia 04.12.2012r

Uchwała Nr XVII/128/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego z 2012r., poz. 3981 z dnia 4.12.2012r