Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dmosin, dn. 29 grudnia2015r. Z.P. 271.6.PN. 1 - 1.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Wyłapywanie oraz zapewnienie opiekibezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r Numer ogłoszenia: 345346 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 ...

Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

WÓJT GMINY DMOSIN ogłasza przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Przedmiot przetargu: Lokale użytkowe położone w Nagawkach 16, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną,...

Ogłoszenie o przetargu pn.:"Dożywotnie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dożywotnie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin Numer ogłoszenia: 333558 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieorganiczonym pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin".

Dmosin, dn. 23.10.2015r. Z.P. 271..4.PN. 3 .2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dmosin Numer ogłoszenia w BZP: 258174 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 01.10.2015 ...

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 25 września 2015r. Z.P. 271..3.PN. 6- 2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia...