Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej Michałów Teresin

Dmosin, dn..16.08.2017r.. Z.P. 271.3.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów- Teresin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 574121-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja o wyborze oferty w przetagu nieograniczonym pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 16 .08. 2017r. Z.P.271.4.PN.4 .2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Informacja z Sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkól Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosinw roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Dmosin, dn..11.08.2017r. Z.P. 271.5.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej” Gmina Dmosin na podstawie art. 86...

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” -informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Dmosin, dn. 4 sierpnia 2017r. Z.P 271.4.PN.3.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin informuje, że w odpowiedzi na wezwanie na postawie art. 91 ust.4 ustawy Prawo Zamówień...

Ogłoszenie o przetargu pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów-Teresin

Początek formularza Ogłoszenie nr 559452-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Gmina Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów -Teresin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin" WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

Dmosin, dn..26.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 2-4.2017 WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Nr ogłoszenia: 552519-N-2017 z dnia 17.07.2017r. dla którego...

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin" WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

Dmosin, dn..26.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 2-4.2017 WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Nr ogłoszenia: 552519-N-2017 z dnia 17.07.2017r. dla którego...

Ogłoszeniu o zamówieniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorzadowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Ogłoszenie nr 557798-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. Gmina Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja z sesji otwarcuia ofert w ppdtępowaniu przetargowym pn." Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn..25.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164...