Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamóweiniu pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek ogranizacyjnych Gminy Dmosin

Ogłoszenie nr 552519-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...

Remont dróg gminnych: Remont nawierzchnidrogi lokalnej Michałów-Teresingm. Dmosin (cz. 1) , Remont Nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gm. Dmosin (cz.2), Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej".(cz.3)

Ogłoszenie nr 532639-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Dmosin: Remont dróg gminnych: „Remont nawierzchni drogi lokalnej Michałów – Teresin gmina Dmosin”(cz. 1), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gmina Dmosin”(cz.2), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "MOdernizacja sysytemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II - Przebudowa i robudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie"

Dmosin, dn. 09.03.2017r. Z.P.271.1.PN.8.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie". ...

INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego

Dmosin, dnia 2 marca 2017r. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu...

Informacja z sesji otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin-EtapII Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

Dmosin, dn..21.02.2017r. Z.P. 271.1.PN. 5.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie ” Gmina Dmosin...

PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO I. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Lokal użytkowy o pow. 42,60 m² położony w Kołacinie 14B, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną,...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II- Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dmosin.pl Ogłoszenie nr 16617 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Dmosin: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosin...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonymna wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i opdejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Dmosin, dn. 20 grudnia 2016r. Z.P. 271.7.PN. 3.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie,...

Informacja z otwarcia oferty z art. 86ust. 5 ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wczesniejszch i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierzat oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) -przekazuje poprzez zamiesczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach...

Ogłoszenie o zamówieniu:Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzacych do adopcji hotelowanych zwierzątr orazwyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dmosin.pl Ogłoszenie nr 358082 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Dmosin: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie...