Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P. 271.12.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Informacja z otwacia ofert: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 15 listopada 2017 roku Znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zb

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 615566-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III&rdq

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Dmosin, dn.10 listopada 2017r. Z.P. 271.7.PN.10.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku

Ogłoszenie nr 611433-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Dmosin"

Ogłoszenie nr 607481-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Gmina Dmosin: