Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin"

Dmosin, dn. 18 lipca 2016r. Z.P. 271.5.PN. 1 - 1.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015...

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w dniach nauki szkolnej"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2016/2017, w...

Ogłoszenie ozamówieniu pn.: "Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin Numer ogłoszenia: 122887 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 ...

Ogłoszenie o zamówieniu "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin Numer ogłoszenia: 121913 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.:"Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzatom z terenu Gminy Dmosin oraz podejmowanie działań prwadzących do adopcji hotelowanych zwierząt" w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2016r.

Dmosin, dn. 27 czerwca 2016r. Z.P. 271.2.PN. 3. 2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt„ w okresie od 1 lipca 2016r. do 31...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borki Numer ogłoszenia: 102865 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Hotelowanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz podejmowanie działań prowadzących do sdopcji hotelowanych zwierzat w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia...

Infromacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczoinym pn."Budowa punktów podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Nagawki i miejscowości Kamień"

Dmosin, dn. 16.05.2016r. Z.P. 271.1.PN. 1 .2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: " Budowa punktów podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Nagawki i miejscowości Kamień" Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych...

Ogłoszenie o zamówieniu pn." BUdowa punktów podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Nagawki i w miejscowości Kamień

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Budowa punktów podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Nagawki i miejscowości Kamień Numer ogłoszenia: 80566 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O...

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16

Dmosin, dnia 29 grudnia 2015r. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokali użytkowych w Nagawkach 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres...