Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III

Ogłoszenie w BZP nr 583954-N-2017 z dnia 2017-09-06 r. Gmina Dmosin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Dmosin"

Ogłoszenie nr 578551-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obo

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 24 .08. 2017r. Z.P.271.5.PN.3 .2017 Informacja o wyborze oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej Michałów Teresin

Dmosin, dn..16.08.2017r.. Z.P. 271.3.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów- Teresin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...